Tố tụng hôn nhân gia đình

Các luật sư của Luật Bình Tâm tham gia tố tụng trong các vụ án, vụ việc hôn nhân gia đình sau:

Theo qui định của Bộ luật Tố tụng Dân sự, những tranh chấp hoặc yêu cầu về hôn nhân gia đình sau đây sẽ do tòa án giải quyết (thông qua đơn kiện hoặc đơn yêu cầu của các đương sự).

1. Những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án gồm:

– Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

– Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

– Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

– Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ.

– Tranh chấp về cấp dưỡng.

– Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi;

– Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

– Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

– Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

– Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau   khi ly hôn;

– Các tranh chấp khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

2. Những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án gồm:

– Yêu cầu huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

– Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.

– Yêu cầu công nhận sự thoả thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn.

– Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau khi ly hôn.

– Yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi.

– Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước

ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình của Toà án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam

– Các yêu cầu khác về hôn nhân và gia đình mà pháp luật có quy định.

Hãy nhấc máy gọi số 0913218707 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Call Now Button