Thủ tục chuyển nhượng nhà đất

Nội dung

1. Đặt cọc:

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà đất khi chờ hoàn thiện hết các bước thủ tục chuyển nhượng thì hai bên mua bán nên giao kết hợp đồng đặt cọc. Theo quy định của pháp luật tại điều 328 Bộ luật dân sự: ” Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”

Pháp luật không bắt buộc hợp đồng đặt cọc phải công chứng nhưng theo Luật sư chúng tôi, hai bên cần công chứng hợp đồng đặt cọc để đảm bảo nội dung hợp đồng đúng pháp luật.

Call Now Button