Đất đai

Đất đai ngày càng trở nên có giá vì dân số thì gia tăng nhưng diện tích đất chỉ có hạn. Mặt khác, do sự phát triển của kinh tế xã hội, sự thay đổi của cơ chế quản lý đất đai nên đất đai không ngừng gia tăng về giá trị. Chính vì vậy, đất đai nhà cửa càng trở nên là tài sản lớn, nhu cầu về thủ tục giấy tờ liên quan tới đất đai càng ngày càng lớn, tranh chấp đất đai là dạng tranh chấp tài sản phổ biến và liên quan tới mọi mặt của đời sống xã hội.

Luật Bình Tâm cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật để xác lập quyền sở hữu đất đai như hợp thức hóa nhà đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng, khai nhận di sản thừa kế nhà đất…

Các dạng tranh chấp đất đai đang phổ biến là: Tranh chấp đòi lại nhà đất , tranh chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn, tranh chấp quyền thừa kế bất động sản, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất, tranh chấp do bị thiệt hại hay bị hạn chế quyền sử dụng đất, tranh chấp liên quan tới việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất, tranh chấp ranh giới sử dụng đất…

Call Now Button