Hình sự

hình sự người ta thường nhắc đến những vấn đề hết sức nghiêm trọng như tù tội và vấn đề liên quan đến tính mạng của con người. Chế tài hình sự là một trong những chế tài nặng nề nhất mà người phạm tội phải gánh chịu, đó không chỉ là hình phạt tiền, hay tước đoạt sự tự do của con người mà thậm chí còn tước đoạt quyền được sống của người phạm tội.

 Nội dung tư vấn Luật Hình sự:

 • Tư vấn phân tích xác định tội danh, khung hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự;
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự như giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm;;
 • Tư vấn các quy định liên quan đến chủ thể của tội phạm, tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hạn thi hành án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt,  miễn trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục để chứng minh oan sai trong tố tụng hình sự;
 • Tư vấn và giúp khách hàng tìm và phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn phân tích hành vi vi phạm và lỗi, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn về các điều kiện, trình tự, thủ tục liên quan đến vấn đề giảm thời hạn chấp hành hình phạt, miễn chấp hành hình phạt, các trường hợp được đặc xã, đại xã…
 • Tư vấn thi hành án hình sự, thi hành phần dân sự trong bản án hình sự;
 • Tư vấn khiếu nại bản án hình sự phúc thẩm yêu cầu giám đốc thẩm;
 • Tư vấn, giải thích quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người tham gia tố tụng, những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng…;
 • Tư vấn quy định của pháp luật trong trường hợp người chưa thành niên phạm tội;
 • Tư vấn về vấn đề trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp;
 • Tư vấn về án phí, điều kiện để được miễn giảm án phí hình sự, án phí dân sự trong vụ án hình sự;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến pháp luật hình sự…
Call Now Button