Đất đai

Đất đai ngày càng trở nên có giá vì người thì tăng nhưng đất chỉ có hạn. Mặt khác, do sự phát triển của kinh tế xã hội, sự thay đổi của cơ chế quản lý đất đai nên đất đai không ngừng gia tăng về giá trị. Chính vì vậy, đất đai nhà cửa càng trở nên là tài sản lớn, nhu cầu về thủ tục giấy tờ liên quan tới đất đai càng ngày càng lớn, tranh chấp đất đai là dạng tranh chấp tài sản phổ biến và liên quan tới mọi mặt của đời sống xã hội.

Luật đất đai điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan tới đất đai, đó là quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật Bình Tâm cung cấp dịch vụ Luật sư liên quan tới đất đai như sau:

  • Tư vấn pháp luật để xác lập quyền sở hữu đất đai như hợp thức hóa nhà đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng, khai nhận di sản thừa kế nhà đất…;
  • Tư vấn việc chuyển nhượng, tách, hợp thửa đất, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…;
  • Tư vấn giải quyết các dạng tranh chấp đất đai như: Tranh chấp đòi lại nhà đất, tranh chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn, tranh chấp quyền thừa kế bất động sản, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất, tranh chấp do bị thiệt hại hay bị hạn chế quyền sử dụng đất, tranh chấp liên quan tới việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất, tranh chấp ranh giới sử dụng đất…;
  • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại tòa án.

Liên hệ dịch vụ luật sư:  icon-phone-square  091 321 8707    icon-envelope  luatbinhtam@gmail.com

ĐỌC THÊM:

1.

 

Call Now Button