Đất đai

Luật đất đai điều chỉnh các quan hệ pháp luật liên quan tới đất đai, đó là quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 icon-download  Luật đất đai 2013

Luật Bình Tâm cung cấp dịch vụ Luật sư liên quan tới đất đai như sau:

  • Tư vấn pháp luật để xác lập quyền sở hữu đất đai như hợp thức hóa nhà đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xin cấp phép xây dựng, khai nhận di sản thừa kế nhà đất…;
  • Tư vấn việc chuyển nhượng, tách, hợp thửa đất, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…;
  • Tư vấn giải quyết các dạng tranh chấp đất đai như: Tranh chấp đòi lại nhà đất, tranh chấp QSDĐ và tài sản gắn liền với đất khi ly hôn, tranh chấp quyền thừa kế bất động sản, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền với đất, tranh chấp do bị thiệt hại hay bị hạn chế quyền sử dụng đất, tranh chấp liên quan tới việc bồi thường giải phóng mặt bằng khi bị thu hồi đất, tranh chấp ranh giới sử dụng đất…;
  • Tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trong vụ việc tranh chấp đất đai tại tòa án.

 icon-phone-square  091 321 8707

icon-envelope  luatbinhtam@gmail.com


icon-hand-o-right Giải quyết tranh chấp đất đai đã có sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất.

icon-hand-o-right Giải quyết tranh chấp đất đai không có sổ đỏ và giấy tờ về quyền sử dụng đất.

icon-hand-o-right Những căn cứ để giải quyết tranh chấp khi không có giấy tờ đất

icon-hand-o-right Tranh chấp đất đai với chính quyền

 icon-hand-o-right Tranh chấp nhà đất khi ly hôn

 icon-hand-o-right Các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.

icon-hand-o-right Thủ tục làm sổ đỏ

icon-hand-o-right Chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

icon-hand-o-right Các trường hợp đất vi phạm được xem xét cấp Sổ đỏ

icon-hand-o-right Điều kiện tách thửa đất 63 tỉnh thành

 

Call Now Button